.: طب سنتی ترنج :.
گیاهان دارویی و درمانی ترنج
درباره وبلاگ


گیاهان دارویی و درمانی ترنج

مدیر وبلاگ : محمدرضا نصراللهی
چهارشنبه 31 تیر 1394 :: نویسنده : محمدرضا نصراللهی

این سئوال بسیاری ازوالدین است،چرا فرزندشان اشتهائی به غذا ندارد وچگونه می توان اشتهای کودک به غذا را افزایش داد.برای پاسخ به این سئوال ابتدا باید شناختی ازمزاجها داشته باشیـد چرا که طب سنتی درمان هربیماری ویا مشکلی را بر پایه اصلاح مزاج می داند ودراین موردهم شناخت واصلاح مزاج مهمترین راه برای افزایش اشتها وبهتر شدن رشد کودکانمان است.

پس اول با مطالعه این قسمت وآشنائی بامزاجها ونقش آنها درشکل گیـری خصوصیـات بدنی به فهم بهترمطلب خواهید رسید.

چهارنوع مزاج مرکب داریم که شامل؛دم یا دموی مزاج که مزاج گرم وتر است وبه آن مزاج بهاری می گویند.

صفرا یا صفراوی مزاج که مزاج گرم وخشک است  وبه آن مزاج تابستانی می گویند.

سودا یا سوداوی مزاج که سرد وخشک است وبه آن مزاج پاییزی می گویند.

بلغم یا بلغمی مزاج که سرد وتراست و به آن مزاج زمستانی می گویند.

هرکدام ازاین مزاجها در انسان باعث خصوصیت هائی می شود؛قد،وزن،رنگ پوست،سردی،گرمی،خشکی،تری شادی،غم،سرخوشی،افسردگـی،اشتهـای زیـاد،اشتهـای کم،  یبـوست،پرخاشگــری،آرام بودن،خـواب خـوب،خـواب بد،تیزهوشی،کندذهنی وتمام چیزهائی که ما در فرد فرد انسانها می بینیم همه وهمه به خاطرمزاجهاست.

حالااین سئوال مطرح است که مزاجها چگونه شکل می گیرد؛ - وراثت   - محیط زیست   - تغذیه     مواردی هستند که بر روی مزاجها اثر گذارهستند وباعث ایجاد ویا تغییر مزاج می شوند.

از سه مورد یاد شده مورد اول قابل تغییر نیست واز پدر ومادر به ارث می رسند.مورد دوم هم معمولا با زندگی فرد در منطقه ای خاص به فرد تحمیل می شود مثلا یک فرد ساکن در شمال کشور که آب وهوای سرد وتردارد   بیشتر مستعد بلغمی مزاج شدن(سرد وتر)است وفردی که درمنطقه مرکزی وکویری زندگی می کند مستعد صفراوی شدن(گرم وخشک) شدن است.(البته عمومیت ندارد)

مورد سوم خوردنیها وآشامیدنیهاست در واقع تغذیه که می توان گفت مهمترین وبیشترین اثر را بر روی مزاج دارد وهمین رفتارغذائی ما باعث ایجاد ویا تغییرمزاج فرد می شود،درواقع می توان با رعایت خوراکها ونوشیدنیها ورعایت بایدها ونبایدها در این زمینه مزاج را اصلاح کرد وباعث تغییرات در خصوصیات بدنی فردازجمله اشتهای آن شد.

دربحث کاهش یا افزایش اشتها بیشتربا دو مزاج دموی که گرم وتر است ومزاج سوداوی که سردو خشک است سروکار داریم.اما قبل از آشنائی با این دو مزاج وخصوصیات آن باید گفت که هر سنی مزاج خاص خود رادارد.

    مزاج سنی افراد

ازتولد تا نوجوانی فرد مزاج دموی دارد یعنی گرم وتر است،ازنوجوانی تا میانسالی (40سالگی)فرد صفراوی مزاج است یعنی گرم وخشک.از میانسالی تا سالمندی   (60سالگی)فرد سوداوی مزاج است یعنی سرد وخشک وازسالمندی تا پایان عمرفرد بلغمی مزاج است یعنی سرد وترکه البته به تری آن رطوبت فضلیه می گویند یعنی رطوبتی اضافه که در این سن افراد می گیرند وباید در مصرف خوراکهای رطوبت داروبه خصوص ترشیجات دقت کنند که باعث افزایش دردهای عضلانی وناراحتیهای عصبی می شود.البته مزاج سنی هم باتوجه به آنچه گفتیم ودر واقع بحث اصلی ماست نمی تواند ثابت باشد وافراد در سنین مختلف می توانند مزاج متفاوت داشته باشند.

برای فهم بهتربحث ابتدا باید دو مزاج اصلی درگیر در اشتها را کاملا بشناسیم؛

1 – مزاج دم یا دموی مزاج که گرم وتر است؛سن دم از تولد شروع وتا نوجوانی ادامه دارد،این افراد بدنی گرم با رطوبت دارند ومعمولا زیاد عرق می کنند(کودکانی که در خواب هم عرق می کنند)چهره این افراد سرخ وسفید است،بدنی گوشتی دارند،خوش اندام،خوش اخلاق،خوش خوراک وبذله گو هستند ودرهرمجلسی باشند جلسه را گرم می کنند.انسانهای جسور وشجاعی هستند وسعی در رهبری گروه دارند ومعمولا هم به درستی این کار را انجام می دهند.معمولا گروه خونی آنها(o)می باشد.

استخوانبندی خوبی دارندودر بزرگسالی اندام ورزیده، قدهای بلند وبدنی ورزشکاری دارند.خواب آنها خوب است اگرچه تحمل کم خوابی راهم دارند،سنگینی سردارند وقلیان وجوشش خون آنها زیاد است وبه همین علت گاهی اوقات از لثه وبینی آنها خود به خود یا با کوچکترین تحریکی خون جاری می شود.

تمایل به خوردن شیرینی وگوشت دارند ومزه دهانشان اغلب شیرین است،نبض کامل وپر دارند،عروق بدنشان بازومشخص است،افرادی صبوروآرام هستند وکمتر عصبانی می شوند اما هنگام عصبانیت خیلی جوش می آورند ودر انتها و اصل مطلب باید گفت به خاطرگرمی وتری مزاج که دارند معده گرم ودارای رطوبت کافی دارند وهمه نوع غذا را به راحتی معده آنها هضم می کند.

یک نکته مهم که در مورد دمویها باید گفت این است که به علت جوشش وقلیان خون که دارند در معرض سکته می باشند وبه همین علت حجامت برای آنها به نسبت دیگر مزاجها بیشتر سفارش شده است.

2- مزاج سودا یا سوداوی که سرد وخشک است؛این مزاج ازمیانسالی شروع وتا سالمندی ادامه دارد،این افراد بدنی سرد وخشک دارند،عرق نمی کنند،چهره آنها سبزه تا سیاه است،بدنی لاغر وخشک،استخوانبدی جمع وجور وکوچک با قدی کوتاه دارند.

خود خورو افسرده هستند ودرخود فرو می روند(گوشه گیر)،خواب خوبی ندارند و خواب بد زیاد می بینند(سقوط ازبلندی،تصادف،نزاع،فوت اطرافیان و...)افرادی ترسو هستند،گروه خونی آنها اغلب (A)می باشد.

به علت خشکی مزاج کم خونی ویبوست دارند و همین یبوست(مادربیماریها) هم سودا و ناراحتیهای عصبی را درآنها افزایش می دهد.وسواس خود بزرگ بینی دارند،در کارها منظم ومرتب ودقیق وثابت قدم هستند(وسواس کاری دارند)،دور اندیش ومحاسبه گر هستند،رمانتیک اند،شاعر،نقاش یا سیاستمدارمی شوند واگرنشدند حتما تیک های عصبی دارند.

فصل پاییز برایشان بدترین فصل است،فصل افزایش سردی وخشکی وافزایش سودا،مثل خاک سردوخشک هستند،مزه دهانشان شوراست ورنگ زبانشان اغلب سیاه است،ادرار تیره ومدفوع قیرمانند دارند.

به علت خشکی مزاج که دارند خشک مغزوکله شق،یکدنده ولجباز هستند وهمین خشکی بدن باعث خشکی معده وروده(یبوست) می شود،خشکی معده باعث  کمی اشتهایشان می گردد.

نتیجه؛چه باید کرد؟

اگرچه سن سودا ازمیانسالی تا سالمندی است اما چون تغذیه وژنتیک تاثیر مهمی برآدمی دارد ممکن است کودک ازپدر ومادریا ازخوراک خود سودا رابگیرد.دو کودک لاغروسبزه وسرد وکودک هیکل دار وسرخ وسفید وگرم رابا هم مقایسه کنید،پدرو مادرو وضعیت تغذیه آنها را بررسی کنید تا متوجه این موضوع شوید.پس تغییر مزاج در هر سنی ممکن است.

فرق معده کودک دموی با معده کودک سوداوی مثل دو کوره است که یکی گرم است ودیگری سرد،در کوره گرم شما هر نوع فلزهر چند سخت باشد را قرار دهید به راحتی ذوب می شود اما در کوره سرد جان آدم به لب می رسد تا فلز ذوب شده وآماده کار شود.

پس باید بدانید که سردی وگرمی معده،تری وخشکی معده نقش بسیارمهمی دراشتها دارد که آن هم به مزاج کودک  بستگی دارد.حالا این پرسش مطرح می شود که چه باید کرد؟ژنتیک که تغییر نمی کنداما تغذیه را می توان تغییر داد،چه چیزی باعث افزایش وکاهش سردی وخشکی وچه  چیزی باعث افزایش وکاهش گرمی وتری می شود.

خوراکهای مفید ومضر سودا(افزایش وکاهش سردی وخشکی)

برای یک فرد سرد مزاج بدترین چیزترشیجات است، مصرف سرخ کردنی معده را سرد وخشک می کند، چیپس وپفک ونوشابه اشتها را ازبین می برد.چای به خصوص چای شیرین،گوشت گاووگوساله،بستنی،آب یخ،  نوشمک،یخمک وهر چیزی که معده را به شدت به سمت سردی می برد،باعث سردی وخشکی معده می شود.

بادمجان،عدس،خوراکهای شورمثل خیار شور،پنیرشور و هرچیزی که که شوری زیادی دارد.شیرینی جات قنادی و مصنوعی،کنـسروها،آبلیـمو،آبغـوره،سرکـه،مـاست ودوغ،   خوردن مایعات بخصوص مایعات سرد همراه با غذا، مـاهی،برنج سفید،سس،رب،سوسیـس وکالباس،پیتزا،قهوه، نسکافه،تمامی این خوراکها معده را سرد وخشک می کند

سودا را بالا می برد واز یک کودک دموی مزاج یک کودک سوداوی مزاج می سازد وباعث کاهش اشتها وتمام خصایصی که در مورد سودا گفتیم می شود.حتی رفتن به مکانهائی که غم وغصه را زیاد می کند مثل قبرستان،بیمارستان ومجالس ختم باعث افزایش سودا می شود که در این مورد پدر ومادرباید حواسشان جمع باشد وکودک را به این مکانها نبرند.

 

برای اینکه مزاج این کودکان تغییر کند واشتها ورشدشان بهترشود چه باید کرد؟

علاوه بر موارد بالا که نباید کودک مصرف کند باید به کودک خوراکهای گرم وتر داد.غذاهای آبکی،آبگوشت،  آش،خورشتها با گوشت گوسفند،شیره انگور،شیره خرما، خاکشیر،انجیر،سیب درختی،سبزیجات،غلات جوانه زده (جوانه گندم،جوانه شبدر)،بذرهای ملین(خاکشیر،تخم شربتی،اسفرزه،بارهنگ)عسل،توت،زعفران،خرما،مویز، کشمش وبه طور کل شیرینی جات طبیعی....

بعد ازتغییررژیم غذائی کودک به مرور زمان که البته این مرور زمان،زمان براست ودر واقع باید گفت که باید همیشگی باشد خواهید دید که اشتهای کودک شما بیشتر  شده،رشدش بهترشده وخصوصیات بدنی واخلاقی بهتری هم خواهد داشت.         انشاالله

نوع مطلب : بیماریها وروش درمان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو