.: طب سنتی ترنج :.
گیاهان دارویی و درمانی ترنج
درباره وبلاگ


گیاهان دارویی و درمانی ترنج

مدیر وبلاگ : محمدرضا نصراللهی
سه شنبه 8 اسفند 1391 :: نویسنده : محمدرضا نصراللهی

 

برای بسیاری ازدوستان شبهاتی راجع به استفاده از نوره بوجود آمده که باید در

درپاسخ به چند نکتـه اشاره کرد؛اولیـن مسئله ترکیب نوره است که از سه ماده

اصلی،آرسنیک،گوگردوآهک تشکیل شده است.

آرسنیک به کشورهای اروپائی به قیمت بسیارناچیزی صادرمی شود وجالب است

که با همین ماده داروی شیمی درمانی بدن ساخته می شود ومجددا به کشوروارد

می شود با قیمتی چندین هزار برابر.ماده بعدی گوگرد است که جهت حساسیتهای

پوستی،اگزما،خارش سر وبدن،جوش صورت وبدن،شوره سرو...استفاده می شود

البته نه بطور مستقیم بلکه با صابون هفت گیاه گوگرد که ده درصد گوگرد دارد و

می توانید در عطاریها تهیه کنید.سومین ماده اصلی آهک است،آهک همان کلسیم

است وهمانطور کـه می دانید کلسیـم هم برای بدن نیازاست.شاید بگوئید که کلسیم

بطورخوراکی جذب می شود ولی باید گفت که بسیاری از مواد ازطریق پوست هم

جذب می شود اگرچه مقدارآن خیلی کم باشد.

باتوجه به مواد گفته شده بالا وخواص آنها به نظر شما آیا نوره برای بدن فایده ای

ندارد واگر ندارد چرا امامان معصوم (ع) این همه تاکید به استفاده از نوره کرده

اند.

مسئله دیگراینکـه بعضی از دوستان گفتـه اند که نوره برای بعضی ازگروههای

سنی یا جنسی مونث یامذکر مناسب نیست(البته به گفته پزشک)در پاسخ باید گفت

احتمالا پزشکی که این حرف را زده هیچ شناختی از نوره وخواص آن ندارد(از

ایشان در مورد مواد آن وخواص این مواد سئوال کنید) اگرتحقیق کرده باشد وشنا

-خت داشته باشد پس نمی تواند بطورمنطقی آن را نفی کند واگر همین طور بدون

تحقیق درباره آن صحبت کند نشانه دشمنی چشم بسته است که ما با آنها هیچ حرفی

نداریم (برای حرف منطقی پاسخ منطقی داده ایم)

تمام موارد گفته شده از نوره ازاحادیث وگفتاررسول گرامی اسلام(ص) وائمه

بزرگواراسلام(ع) می باشد که همگی وصل به سرچشمه علم لایزال الهی می-

باشند،بنابراین عده ای افراد ناآگاه بدون تحقیق ودلیل نمی توانند آن را رد کنند

واگرآن را رد می کنند از سر بی دانشی آنهاست نه نداشتن خاصیت برای این

مواد،پس بهتـر است کمی به خودزحمت دهید وتحقیق کنید تا براستی آنچه که

رسول گرامی اسلام(ص) وائمه (ع) فرموده اند پی ببرید که هیچ چیزی را بی

دلیل نفرموده اند.

ودرپایان باید گفت غرب برای اینکه برما ایرانیان که ملتی با دانش وفرهنگ هستیم

استیلا پیدا کند اعتماد به نفس وخودباوری ما را گرفت و واژه نمی توانیم را برای

ما جا انداخت وهر چیـز خوب ما را بـد وعقب مانده جلوه داد.در همین رشته طب

اگر ما به طب امامان واحادیث آن بزرگواران وطب سنتی خودمان برگردیم اتفاق

مهمی که می افتد این است که وابستگی ونیاز به غرب کم می شود وچون اولویت

این طب،پیشگیری است که مهمتر از درمان می باشد، بنابراین می تواند بسیاربهتر

ازطب نویـن باشد.ضمن اینکـه با این روش درمان سریع،آسان ،کـم هزینه وبـدون

وابستـگی به غرب است که انشاالله با توجه به اتفاقات رخ داده در چند سال اخیر و

خودباوری جامعه پزشکی وکلا جامعه ایرانی درحال دست یافتن به آن هستیم.

                                                                             انشاالله                                                                                                                                        

 

نوع مطلب : فواید نوره(دارو یا پودرموبر)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 

زدودن وپاک کردن موهای زائد بدن جدای از مسئله پاکیزگی آن خواص فراوانی

دارد که هم درشرع مقدس اسلام وهم درطـب به آن سفارش شده است.البـته برای

اینکار استفاده ازپودرهای مخصوص نظافت که به آن نوره گفته می شود توصیه

شده است.در این بخش به اهمیت وفواید استفاده از نوره درطـب ودرشرع مقدس

اسلام می پردازیم ؛

 

فواید نوره ازنظر اسلام واحادیث مرتبط

ازحضرت امیرالمومنین علی(ع)نقل شده؛داروکشیدن،دفع دلـگیری و پریشانی

 خاطر می کند وبدن را پاک می نماید.

ازحضرت امام موسی کاظم(ع) نقل شده؛موی بدن چون بلند می شود آب پشت

را قطع می کند،یعنی فرزند بوجود نمی آید وبند ها را سست می کند و ضعف و –

تنـبلی می آورد،نوره کشـیدن آب پشت را زیـاد می کند،بدن را قوی پیه گرده ها

را زیاد وبدن را فربه می نماید.

از حضرت امـام رضا (ع)نقل شده است؛چـها رچیز است که از اخـلاق پیـامبر-

ان است؛بوی خوش استعمال نمودن،سر تراشیدن،نوره مالیدن وبسیارجماع نمودن

ازحضرت رسول(ص)نقل شده؛موی شارب،پشت زهارو زیر بغل را بلند مگذارید

همانا شیطان در آنجا،جا می گیرد وپنهان می شود.

 

مدت زمانی که می توان نوره را به تاخیر انداخت

درحدیث معتبر از رسول گرامی اسلام(ص) نقل شده؛هر مردی که به

خدا وروزقیامت ایمان دارد باید موی پشت زهار را زیادترازچهل روز

نگذارد.همچنین حـلال نیست زنی که به خدا وروز قیـامت ایمان داشته

باشد ازاله ی موی زهار را بیشتر از بیست روز ترک کند.

از حضرت امام صادق(ع) نقل شده است؛سنت در نوره کشیدن آن است

که هـر پانـزده روزیک مرتبه بکشند.اگر کسـی بـیست ویک روز ودر

روایتی بیست روز بر او بگذرد که نوره نکشیده باشد قرض کند ونوره

بکشد،کسی که چهل روز بگذرد که نوره نکشیده باشد او مومن ومسلمان

نیست وبرای او هیچ کرامتی نزد خدا نیست.

به معنای این حدیث کاملا فکر کنید تا به اهمیت نوره پی ببرید.

ازحضرت رسول(ص)نقـل شده؛هر کس ایمان به خدا وروز قیـامت دارد

موی زهار را بیشتر ازچهل روز نگذارد،پس اگرچیزی نیابد بعد ازچهل

روزقرض کند وپس نیندازد.

از حضرت امیرالمومنین(ع)نقل شده؛برای مومن دوست دارم که هر

پانزده روزنوره بمالد.

از حضـرت امام صادق(ع)نقـل شده؛باید پشت زهار رایک هفته بـیشتر

نگذارد،هرکس نوره رازیادتر ازیک ماه ترک کند،نمازش مقبول نیست.

وباز فرمودند هر کس پیش از نوره کشیدن،اندکی از نوره را بردارد و

آن را ببوید وبر سر بینی بگذارد وبگوید؛صلی الله علی سلیمان بن داود

کما امربالنوره ،نوره او را نسوزاند.

 

اوقات نوره کشیدن و سایر آداب آن

ازحضرت امام صادق(ع)نقل شده است؛یک مرتبه دارو کشیدن درتابستان در

فضیلت ونفع از ده مرتبه که در زمستان بکشند بهتر است.

از امام علی (ع)روایت شده؛از نوره کشیدن در روز چهارشنبه که روز نحس

مستمراست احتراز کنید.جهنم در روزچهارشنبه خلق شده است.

از حضرت رسول(ص) نقل شده؛پنچ چیز مورث پیسی است؛در روز جمعه

وچهارشـنبه نوره مالـیدن،وضـو وغسل با آبـی که در آفتاب گـرم شده،درحال

جنابت چیزی خوردن،زن را درحال حیض جماع نمودن،درحال سیری چیزی

خوردن.

از امام رضا(ع)نقل شده؛هرکس در روز جمعه نوره بکشد وپیس شود جزخودش

را ملامت نکند.دور نیست که این دوحدیث محمول بر تقیـه باشد یا آنکه یـکی از

طریق اهل سنت است زیراحدیثی گذشت که حضرت پیغمبر در روزجمعه دارو

می کشیدند.در حدیث معتبردیگر نقل شده؛به خدمت حضرت امام جعفرصادق(ع)

عرض نمودند؛مردم می گویند نوره کشیدن در روز جمعه مکروه است

حضرت فرمودند؛چنین نـیست که تو گمان نمـوده ای،چه چیـز از نوره

کشیدن در روز جمعه پاک کننده تر است؟

از حضرت امام صادق(ع) نقل شده؛نوره کشیدن در حال جنابت اشکالی

ندارد.

از حضرت امام موسی بن جعفر(ع)نقل شده که حضرت رسول اکرم(ص)

فرمودند هر کس به حمام رود ودارو بکشد وبعد از دارو از سر تا پا حنا

بمالد،او را ازدیوانگی،خوره،پیسی وآکله امان باشد تا نوره کشیدن دیـگر.

 

فواید نوره از نظرطب

با توجه به آنچه که در شرع مقدس اسلام گفته شد وتحقیقات انجام شده

می تـوان نتیجه گرفت که استفاده ازپودرهای موبـرعلاوه بر پاگیزگی

بدن خواص پزشکی فراوانی دارند که بدین شرح است؛

نوره بـدن را شیمی درمـانی طبیعی می کند،استفاده ازآن پیشکـیری

کننده ازسرطان پوست است،خانمها اگردر هنگام استفاده از آن کمی

از آن را برای از بین بردن موهای زائد زیربغل استفاده کنند هرگز

به سرطان سینه مبتلا نمی شوند.

بـوی نا خوشایند آن نـیز درمـان کننده وپیشگـیری کننده است،اگرآن را

بـو کنید هرگـزسرطان خون نمی گیرید وبدن را درمقابل بیماریها بیمه

می کند.استفاده از دارو برای زنان ومردانی که مشکل کاهش میل جنسی

دارند نیزباعث افزایش میل جنسی می شود.

 

به امید بازگشت به سنت های ایرانی واسلامی ،انشاالله

 

نوع مطلب : فواید نوره(دارو یا پودرموبر)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic