.: طب سنتی ترنج :.
گیاهان دارویی و درمانی ترنج
درباره وبلاگ


گیاهان دارویی و درمانی ترنج

مدیر وبلاگ : محمدرضا نصراللهی
چهارشنبه 31 تیر 1394 :: نویسنده : محمدرضا نصراللهی

این سئوال بسیاری ازوالدین است،چرا فرزندشان اشتهائی به غذا ندارد وچگونه می توان اشتهای کودک به غذا را افزایش داد.برای پاسخ به این سئوال ابتدا باید شناختی ازمزاجها داشته باشیـد چرا که طب سنتی درمان هربیماری ویا مشکلی را بر پایه اصلاح مزاج می داند ودراین موردهم شناخت واصلاح مزاج مهمترین راه برای افزایش اشتها وبهتر شدن رشد کودکانمان است.

پس اول با مطالعه این قسمت وآشنائی بامزاجها ونقش آنها درشکل گیـری خصوصیـات بدنی به فهم بهترمطلب خواهید رسید.

چهارنوع مزاج مرکب داریم که شامل؛دم یا دموی مزاج که مزاج گرم وتر است وبه آن مزاج بهاری می گویند.

صفرا یا صفراوی مزاج که مزاج گرم وخشک است  وبه آن مزاج تابستانی می گویند.

سودا یا سوداوی مزاج که سرد وخشک است وبه آن مزاج پاییزی می گویند.

بلغم یا بلغمی مزاج که سرد وتراست و به آن مزاج زمستانی می گویند.

هرکدام ازاین مزاجها در انسان باعث خصوصیت هائی می شود؛قد،وزن،رنگ پوست،سردی،گرمی،خشکی،تری شادی،غم،سرخوشی،افسردگـی،اشتهـای زیـاد،اشتهـای کم،  یبـوست،پرخاشگــری،آرام بودن،خـواب خـوب،خـواب بد،تیزهوشی،کندذهنی وتمام چیزهائی که ما در فرد فرد انسانها می بینیم همه وهمه به خاطرمزاجهاست.

حالااین سئوال مطرح است که مزاجها چگونه شکل می گیرد؛ - وراثت   - محیط زیست   - تغذیه     مواردی هستند که بر روی مزاجها اثر گذارهستند وباعث ایجاد ویا تغییر مزاج می شوند.

از سه مورد یاد شده مورد اول قابل تغییر نیست واز پدر ومادر به ارث می رسند.مورد دوم هم معمولا با زندگی فرد در منطقه ای خاص به فرد تحمیل می شود مثلا یک فرد ساکن در شمال کشور که آب وهوای سرد وتردارد   بیشتر مستعد بلغمی مزاج شدن(سرد وتر)است وفردی که درمنطقه مرکزی وکویری زندگی می کند مستعد صفراوی شدن(گرم وخشک) شدن است.(البته عمومیت ندارد)

مورد سوم خوردنیها وآشامیدنیهاست در واقع تغذیه که می توان گفت مهمترین وبیشترین اثر را بر روی مزاج دارد وهمین رفتارغذائی ما باعث ایجاد ویا تغییرمزاج فرد می شود،درواقع می توان با رعایت خوراکها ونوشیدنیها ورعایت بایدها ونبایدها در این زمینه مزاج را اصلاح کرد وباعث تغییرات در خصوصیات بدنی فردازجمله اشتهای آن شد.

دربحث کاهش یا افزایش اشتها بیشتربا دو مزاج دموی که گرم وتر است ومزاج سوداوی که سردو خشک است سروکار داریم.اما قبل از آشنائی با این دو مزاج وخصوصیات آن باید گفت که هر سنی مزاج خاص خود رادارد.

    مزاج سنی افراد

ازتولد تا نوجوانی فرد مزاج دموی دارد یعنی گرم وتر است،ازنوجوانی تا میانسالی (40سالگی)فرد صفراوی مزاج است یعنی گرم وخشک.از میانسالی تا سالمندی   (60سالگی)فرد سوداوی مزاج است یعنی سرد وخشک وازسالمندی تا پایان عمرفرد بلغمی مزاج است یعنی سرد وترکه البته به تری آن رطوبت فضلیه می گویند یعنی رطوبتی اضافه که در این سن افراد می گیرند وباید در مصرف خوراکهای رطوبت داروبه خصوص ترشیجات دقت کنند که باعث افزایش دردهای عضلانی وناراحتیهای عصبی می شود.البته مزاج سنی هم باتوجه به آنچه گفتیم ودر واقع بحث اصلی ماست نمی تواند ثابت باشد وافراد در سنین مختلف می توانند مزاج متفاوت داشته باشند.

برای فهم بهتربحث ابتدا باید دو مزاج اصلی درگیر در اشتها را کاملا بشناسیم؛

1 – مزاج دم یا دموی مزاج که گرم وتر است؛سن دم از تولد شروع وتا نوجوانی ادامه دارد،این افراد بدنی گرم با رطوبت دارند ومعمولا زیاد عرق می کنند(کودکانی که در خواب هم عرق می کنند)چهره این افراد سرخ وسفید است،بدنی گوشتی دارند،خوش اندام،خوش اخلاق،خوش خوراک وبذله گو هستند ودرهرمجلسی باشند جلسه را گرم می کنند.انسانهای جسور وشجاعی هستند وسعی در رهبری گروه دارند ومعمولا هم به درستی این کار را انجام می دهند.معمولا گروه خونی آنها(o)می باشد.

استخوانبندی خوبی دارندودر بزرگسالی اندام ورزیده، قدهای بلند وبدنی ورزشکاری دارند.خواب آنها خوب است اگرچه تحمل کم خوابی راهم دارند،سنگینی سردارند وقلیان وجوشش خون آنها زیاد است وبه همین علت گاهی اوقات از لثه وبینی آنها خود به خود یا با کوچکترین تحریکی خون جاری می شود.

تمایل به خوردن شیرینی وگوشت دارند ومزه دهانشان اغلب شیرین است،نبض کامل وپر دارند،عروق بدنشان بازومشخص است،افرادی صبوروآرام هستند وکمتر عصبانی می شوند اما هنگام عصبانیت خیلی جوش می آورند ودر انتها و اصل مطلب باید گفت به خاطرگرمی وتری مزاج که دارند معده گرم ودارای رطوبت کافی دارند وهمه نوع غذا را به راحتی معده آنها هضم می کند.

یک نکته مهم که در مورد دمویها باید گفت این است که به علت جوشش وقلیان خون که دارند در معرض سکته می باشند وبه همین علت حجامت برای آنها به نسبت دیگر مزاجها بیشتر سفارش شده است.

2- مزاج سودا یا سوداوی که سرد وخشک است؛این مزاج ازمیانسالی شروع وتا سالمندی ادامه دارد،این افراد بدنی سرد وخشک دارند،عرق نمی کنند،چهره آنها سبزه تا سیاه است،بدنی لاغر وخشک،استخوانبدی جمع وجور وکوچک با قدی کوتاه دارند.

خود خورو افسرده هستند ودرخود فرو می روند(گوشه گیر)،خواب خوبی ندارند و خواب بد زیاد می بینند(سقوط ازبلندی،تصادف،نزاع،فوت اطرافیان و...)افرادی ترسو هستند،گروه خونی آنها اغلب (A)می باشد.

به علت خشکی مزاج کم خونی ویبوست دارند و همین یبوست(مادربیماریها) هم سودا و ناراحتیهای عصبی را درآنها افزایش می دهد.وسواس خود بزرگ بینی دارند،در کارها منظم ومرتب ودقیق وثابت قدم هستند(وسواس کاری دارند)،دور اندیش ومحاسبه گر هستند،رمانتیک اند،شاعر،نقاش یا سیاستمدارمی شوند واگرنشدند حتما تیک های عصبی دارند.

فصل پاییز برایشان بدترین فصل است،فصل افزایش سردی وخشکی وافزایش سودا،مثل خاک سردوخشک هستند،مزه دهانشان شوراست ورنگ زبانشان اغلب سیاه است،ادرار تیره ومدفوع قیرمانند دارند.

به علت خشکی مزاج که دارند خشک مغزوکله شق،یکدنده ولجباز هستند وهمین خشکی بدن باعث خشکی معده وروده(یبوست) می شود،خشکی معده باعث  کمی اشتهایشان می گردد.

نتیجه؛چه باید کرد؟

اگرچه سن سودا ازمیانسالی تا سالمندی است اما چون تغذیه وژنتیک تاثیر مهمی برآدمی دارد ممکن است کودک ازپدر ومادریا ازخوراک خود سودا رابگیرد.دو کودک لاغروسبزه وسرد وکودک هیکل دار وسرخ وسفید وگرم رابا هم مقایسه کنید،پدرو مادرو وضعیت تغذیه آنها را بررسی کنید تا متوجه این موضوع شوید.پس تغییر مزاج در هر سنی ممکن است.

فرق معده کودک دموی با معده کودک سوداوی مثل دو کوره است که یکی گرم است ودیگری سرد،در کوره گرم شما هر نوع فلزهر چند سخت باشد را قرار دهید به راحتی ذوب می شود اما در کوره سرد جان آدم به لب می رسد تا فلز ذوب شده وآماده کار شود.

پس باید بدانید که سردی وگرمی معده،تری وخشکی معده نقش بسیارمهمی دراشتها دارد که آن هم به مزاج کودک  بستگی دارد.حالا این پرسش مطرح می شود که چه باید کرد؟ژنتیک که تغییر نمی کنداما تغذیه را می توان تغییر داد،چه چیزی باعث افزایش وکاهش سردی وخشکی وچه  چیزی باعث افزایش وکاهش گرمی وتری می شود.

خوراکهای مفید ومضر سودا(افزایش وکاهش سردی وخشکی)

برای یک فرد سرد مزاج بدترین چیزترشیجات است، مصرف سرخ کردنی معده را سرد وخشک می کند، چیپس وپفک ونوشابه اشتها را ازبین می برد.چای به خصوص چای شیرین،گوشت گاووگوساله،بستنی،آب یخ،  نوشمک،یخمک وهر چیزی که معده را به شدت به سمت سردی می برد،باعث سردی وخشکی معده می شود.

بادمجان،عدس،خوراکهای شورمثل خیار شور،پنیرشور و هرچیزی که که شوری زیادی دارد.شیرینی جات قنادی و مصنوعی،کنـسروها،آبلیـمو،آبغـوره،سرکـه،مـاست ودوغ،   خوردن مایعات بخصوص مایعات سرد همراه با غذا، مـاهی،برنج سفید،سس،رب،سوسیـس وکالباس،پیتزا،قهوه، نسکافه،تمامی این خوراکها معده را سرد وخشک می کند

سودا را بالا می برد واز یک کودک دموی مزاج یک کودک سوداوی مزاج می سازد وباعث کاهش اشتها وتمام خصایصی که در مورد سودا گفتیم می شود.حتی رفتن به مکانهائی که غم وغصه را زیاد می کند مثل قبرستان،بیمارستان ومجالس ختم باعث افزایش سودا می شود که در این مورد پدر ومادرباید حواسشان جمع باشد وکودک را به این مکانها نبرند.

 

برای اینکه مزاج این کودکان تغییر کند واشتها ورشدشان بهترشود چه باید کرد؟

علاوه بر موارد بالا که نباید کودک مصرف کند باید به کودک خوراکهای گرم وتر داد.غذاهای آبکی،آبگوشت،  آش،خورشتها با گوشت گوسفند،شیره انگور،شیره خرما، خاکشیر،انجیر،سیب درختی،سبزیجات،غلات جوانه زده (جوانه گندم،جوانه شبدر)،بذرهای ملین(خاکشیر،تخم شربتی،اسفرزه،بارهنگ)عسل،توت،زعفران،خرما،مویز، کشمش وبه طور کل شیرینی جات طبیعی....

بعد ازتغییررژیم غذائی کودک به مرور زمان که البته این مرور زمان،زمان براست ودر واقع باید گفت که باید همیشگی باشد خواهید دید که اشتهای کودک شما بیشتر  شده،رشدش بهترشده وخصوصیات بدنی واخلاقی بهتری هم خواهد داشت.         انشاالله

نوع مطلب : بیماریها وروش درمان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 1 اسفند 1392 :: نویسنده : محمدرضا نصراللهی

خداوند متعال نعمتهای بی شماری را آفریده که بسیاری ازآنها از نظر ما کاربرد چندانی ندارد.بسیاری از مخلوقات عالم هستی مثل سوسک ومگس و.. از نظر ما ارزش واهمیتی ندارد ولی در صورتی که راجع به آنها تحقیق ومطالعه شود پی به ارزش وجودی آنها می بریم،یکی از این مخلوقات با ارزش زالوست.

زالوها کرمهای آبی خاکی هستند که دوزیست می باشند،زالو قلب ندارد،دستگاه گردش خون از رگهائی تشکیل شده که درسرتاسربدن وجود دارد وبا ضربان خود خون را به جریان می اندازد،دریک زالو هم اندام تناسلی نر وهم اندام تناسلی ماده وجود دارد.

فایده زالو چیست؟

زالو یک موجود خون خوار است،منتها وقتی به بدن طعمه می چسبد تمایل دارد رگی را که درآن دی اکسید کربن بیشتری وجود دارد انتخاب کند،در واقع زالو خون کثیف را می مکد واز آن تغذیه می کند.زالو انواع ورنگهای مختلفی دارد،حنائی تیره،قهوه ای تیره وزیتونی تیره که بیشتر زالوهای زیتونی تیره که دو خط سبززیتونی بر روی سردارند استفاده می شود،این زالوها بر روی بدنشان نقش جالبی دارند که وقتی براثر خون خواری بزرگ می شوند بیشتر مشخص می گردد ضمن اینکه در دوطرف بدن خودخطهای زیتونی ممتد دارند.

وقتی زالو برروی بدن فرد قرار می گیرد،برای اینکه بتواند به خون خواری خود ادامه دهد باید از لخته شدن خون فرد جلوگیری کند(با توجه به اینکه می دانیم وقتی قسمتی ازبدن موجود زنده خونریزی می کند،بدن هورمونهائی راترشح می کند وخون رالخته می کند واز ادامه خونریزی جلوگیری می کند)بنابراین زالو با ترشح هورمونی ضد انعقاد خون به نام هیرودین دربدن فرداز لخته شدن خون جلوگیری می کند.این هورمون توانائی زیادی درممانعت از انعقاد خون دارد بطوری که فقط چند قطره از بزاق دهان زالوقادر است مقدار زیادی خون را بصورت مایع نگه دارد ومانع ازانعقاد آن شود.

زالو درمانی از صدها سال قبل در خاورمیانه،مصر،ایران و..انجام می شده وطبق معمول تمام علوم که از شرق آمده زادگاه این علم هم از شرق است وغربیها طبق معمول آن را از شرق سرقت کرده وپر وبال داده اند وحالا برای ما فخر فروشی می کنند.

 

در اینجا به چند مورد ازخواص اعجاب آور زالو می پردازیم؛

1-زالو خون حاوی دی اکسید کربن که خون سودائی است را می مکد وباعث تسویه خون می شود.

2-خاصیت بسیار مهم زالو تزریق هورمون هیرودین که یک ماده ضد انعقاد خون است در بدن فرد می باشد که باعث باز شدن لخته ها ی خون در بدن فرد وجلوگیری از سکته های مغزی وقلبی می گردد.یکی دیگر از خواص هیرودین خاصیت بی حس گنندگی آن است،لذا دقایقی بعد ازچسبیدن به محل وترشح بزاق،موضع بی حس می شود واحساس سوزش حاصل از نیش زالو از بین می رود وفرد به راحتی وجود زالو وخون خواری آن را تحمل می کند.

3-در بزاق زالودو فاکتور مهم کمک کننده به رشد عصب وفاکتورکمک به رشد عروق خونی وجود دارد که می تواند باعث تسریع وتشدید گردش خون شده واز این نظربافت ناحیه مورد نظر بهتر وبیشتر از خون مشروب شود ودر واقع بهترتغذیه می شود،بنابراین درجراحیهای پلاستیک وزیبائی ویا درجراحیهائی که پیوند اعضا انجام شده ویا دررفع چین وچروک از زالواستفاده می شود ودر بسیاری از موارد نتیجه عالی گرفته شده است.

4-علاوه برآنچه که در مورد باز شدن لخته خون جهت جلوگیری از سکته های قلبی مغزی گفته شد،می توان اززالوجهت کمک به درمان این بیماران بعد از سکته وباز شدن احتمالی لخته ها در خون آنها کمک گرفت.

5-در مناطقی ازبدن مثل انگشتان ومناطقی که به عللی گانگرن شده اند ومتورم هستند ونشان از اختلال گردش خون وجود دارد،زالو اندازی باعث تسریع گردش خون آن می گردد.

6-افراد دیابتی که معمولا در پاها سردی ومورمور شدن و گزگزشدن دارند می توانند از خواص زالوبهره مند شده وتاثیر فوق العاده آن راببینند.

7-کسانیکه از درد ساق پا وپاشنه پا شکایت دارند،با زالو اندازی که باعث  تسریع گردش خون وگرم شدن این نواحی واز بین رفتن خلط سودا که یکی از عوامل درد است می توانند بهره مند شوند.

8-افرادی که دچار گرفتگی عروق کرنر هستند ویا با کمی فعالیت دچار درد در ناحیه قفسه سینه می شوند با چند مرتبه زالو اندازی هم درد قفسه سینه وهم تنگی نفسشان بهتر می شود.

9-افرادی که بدرنگی پوست دارند(در اصطلاح طب سنتی سودای سوخته یا سیاهی وسبزی پوست دارند)می توانند با زالو اندازی وکشیده شدن سودای خون رنگ پوست روشن تری داشته باشند.

10-در کسانی که آرتروز ودردهای مفصلی دارند،زالو اندازی وبه طبع آن افزایش گردش خون درمحل مورد نظروبا از بین رفتن سودای خون وخلط سودای جمع شده در بافت مورد نظر باعث کم شدن درد درآن نواحی می شود.

11-یکی از علتهای اسپاسم ودردهای عضلانی جمع شدن خلط سودا در محل گرفتگی واسپاسم است که با زالو اندازی واز بین رفتن خلط سودا اسپاسم وگرفتگی عضلانی درمان می شود.

12-در بیماری واریس که علت آن تخریب دریچه های لانه کبوتری ونابودی مویرگهای کوچک وتجمع آب میان بافتی در بین سلولها می باشد،زالو اندازی باعث افزایش مویرگها وحرکت خون در بین سلولها وکمک به ترمیم دریچه های لانه کبوتری شده وباعث کمتر شدن علائم بیماری می گردد.

زالو در درمان جراح کوچک نام گرفته،زالو می تواند با مکش خون های کثیف در زخم های نکروزه وهمچنین تزریق هپارین وهیرودین که از بزاق آن صورت می گیرد مشکلات عروق محیطی را برطرف سازد.

با توجه به موارد گفته شده باید از خداوند متعال به خاطر آفرینش زالوسپاس گذار باشیم(البته به خاطر تمامی نعمتهای خدا باید شکر گذاربود)ولی خلق زالو بدون شک یک خلقت ویژه برای انسان است تا ازبسیاری ازبیماریها جلوگیری کند. وآیا موجودی به فایده زالوبرای سلامتی انسان وجود دارد؟

به امید گسترش روز افزون طب سنتی،اسلامی در جامعه.

 

نوع مطلب : بیماریها وروش درمان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 27 خرداد 1392 :: نویسنده : محمدرضا نصراللهی

 

بیش فعالی بیماری شایع چند سال اخیراست،اگرچه بعضی ازپزشکان اعتقاد دارند که این

بـیماری درقدیـم هم بوده ولـی کسی به آن توجهی نمی کرده وازبچه های شلوغ دیـروز به

عنوان بیش فعال یاد می کنند اما حکمای طب سنتی اعتقاد دیگری دارند.بنا به اعتقاد حکمای

طب سنتی بیش فعال به کسی گفته می شود که فعالیت زیاد دارد نه کسی که اختلالات رفتاری

دارد،به نظر این حکما اینگونه افراد به علت اینکه مادرانشان دردوران بارداری ویتامین و

قرص آهن مصرف کرده اند با اختلالات رفتاری به دنیا می آیند(موردی که در چند سال اخیر

با خوراندن ویتامین وقرص آهن دردوران بارداری به مادران باردارتحت عنوان کنترل

ماهیانه دوران بارداری انجام شده است)

برای اینکه فرق نگرش طب سنتی وطب نوین وراههای درمان این بیماری از دید هرروش را

متوجه شوید ابتدا این مطالب را بادقت بخوانید وسپس خودتان قضاوت کنید که کدام راه بهتر

سالم تر،کم ضررتروکم هزینه تراست.

این مطلب در تاریخ پنجم خرداد نوددو در روزنامه ایران به قلم خانم دکترفاطمه بیانفرروانشناس وعضوهیات علمی دانشگاه نوشته شده است

بیش فعالان در دروازه جنایت

آیا می دانید کودکان بیش فعالی که در کودکی درمان نشوند در بزرگسالی می توانند درگروه

مجرمان وجنایتکاران قرار گیرند؟

تحقیقات روانشناسان نشان می دهد کودکان بیش فعالی که درمان نمی شوند در بزرگسالی

دچاراختلال سلوک میشوند.اختلال بیش فعالی گاهی همراه با لجبازی وسلوک درکودک پدیدار

می شود وچنانچه این اختلالات درمان نشود کودکان بیش فعال ممکن است در بزرگسالی به

افراد ضد اجتماع تبدیل شوند وبد نیست بدانید که اکثرقتل ها وجنایت ها توسط همین افراد ضد

اجتماع به وقوع می پیوندد

این بیش فعالان درمان نشده چنانچه تشکیل خانواده بدهند وازدواج کنند دچارشکست می شوند

و نمی توانند زندگی موفقی داشته باشند.آنها معمولا یک یا چند بار متارکه می کنند وازدواج-

هایشان موفقیت آمیز نیست.این مساله خود به نا هنجاریهای اجتماعی دامن می زند ومشکلات

متعددی را بوجود می آورد که هرکدام ازآنها جامعه را درگیر می کند.

ازاین روتوصیه اکید می شود که بیش فعالان را درهمان دوران کودکی نزد روان شناس

ببرند وآنها رادرمان کنند

این اختلال شامل سه رده یا سه ویژگی است.1-فقدان توجه 2-بیش فعالی 3-تکانشگری که

درهر کدام از این موارد کودک دارای ویژگیها وعلایم خاصی است. بیش فعالی تا قبل از

سن هفت سالگی رخ می دهد وبرای آن که بتوان تشخیص بیش فعالی را داد،علائم باید شش

ماه دوام داشته باشد.اما تشخیص این علائم تا قبل ازهفت سالگی یعنی سن مدرسه رفتن کودک

بسیار مشکل است ومعمولا خود را پس ازرفتن به مدرسه نشان می دهد چرا که کودک در

مدرسه باید تابع قوانین ومقررات باشد واز اصول خاصی پیروی کند اما این کودکان نمی توا-

نند مطیع باشند از این روهمیشه با شکایت معلم روبرو هستند واولیای آنها همیشه برای کارها

ی فرزندشان واین که مدرسه را به هم می ریزند،احضار می شوند.

این کودکان مدام در سر جایشان حرکت می کنند ونمی توانند بی حرکت بنشینند،یکسره مزاحم

کار دیگران می شوند ونمی توانند آرام بودن آنها را هم ببینند وانرژی زیادی دارند به طوری

که با دیدن آنها فکر می کنید توسط یک موتور رانده می شوند.

کودکان بیش فعالی که در رده فقدان توجه قرار می گیرند دارای ویژگیهای دیگری نیزهستند

آنها انگار نمی شنوند اما این نشنیدن ناشی ازمشکلات شنوائی نیست بلکه به دلیل پرت بودن

حواس است .این کودکان هنگام خواندن از روی مطلبی دائم آن را گم می کنند وبسیار گیج

هستند اما این گیجی ناشی ازپائین بودن ضریب هوشی آنها نیست و به دلیل کم دقتی است

مثلا 8به علاوه3 را 8 منهای3 می بینند یا ب راپ می نویسند وبیشتر غلطهای آنها در درس

وکم شدن نمره هایشان ناشی از این بی دقتی است.

یک ویژگی دیگر بیش فعالان تکانشگری است وکودکانی که دراین رده جای می گیرند

نمی توانند منتظر نوبت بمانند وانتظار کشیدن برایشان بسیاردشواراست،مثلا وقتی به شهر

بازی می روند یا درپارک می خواهند سوار سرسره شوند نمی توانند درصف بایستند و

کلافه می شوند.

اشکالات درسی آنها هم بیشتر به همین دلیل است مثلا سئوال راتا آخر نخوانده جواب می دهند

یا اینکه ده سئوال دیگر درپشت برکه امتحان وجود دارد اما عجله آنها مانع ازآن شده که برگه

را برگردانند وسئوال ها راببینند.

بعضی از بچه ها دارای بیش فعالی مرکب هستند یعنی دو یا همه این ویژگیها را دارند و

برخی فقط در یک رده هستند اما اختلال کودکانی که دررده بیش فعالی از فقدان توجه هستند

ممکن است تا سالها تشخیص داده نشود وپنهان بماند زیرا همه فکر می کنند این کودک کم

هوش وکودن است اما درمان نشدن این اختلال وکشانده شدن آن به دوران بزرگسالی باعث

بی قراری ذهنی وبه هم ریختگی روان می شود.

بزرگسالانی که رانندگی های پرسرعت ودیوانه واردارند وبه قوانین احترام نمی گذارند ممکن

است همان بیش فعالانی باشند که درکودکی درمان نشدند واین رفتارها می تواند یک هشدار

باشد.ایجاد اختلال بیش فعالی می تواند دلایل زیادی داشته باشد که یکی از آنها اختلال ژنتیکی

است.مثلا پدر ومادریا بستگان درجه یک کودک ممکن است بیش فعال بوده اند اما درگذشته

هیچکس این مساله راجدی نمی گرفت همه ازاین که بچه ای شیطان و شلوغ داشته باشند

راضی بودند وآن را دلیل سلامت جسمی بچه می دانستند،بنابراین کسی نمی داند که مثلا پدر

یا دایی بچه بیش فعال بوده اند واین ژن از طریق آن ها به بچه منتقل می شود.اضطراب مادر

دردوران بارداری وشیردهی یا مسمومیت شیمیایی مادر درهنگام بارداری نیز می تواند باعث

ایجاد اختلال بیش فعالی در کودک شود، اما اگراین علائم را درکودکتان مشاهده کردید نگران

نشوید وفورا درباه اوقضاوت نکنید،بهترین راه مراجعه به یک روانشناس است تا در صورت

تشخیص اختلال بیش فعالی آن را درمان کند.

البته خانم دکتر نفرموده اند که راه درمان کودک بیش فعال چیست اما آنچه که مسلم است این

است که ایشان نمی خواهند کودک بیش فعال را نصیحت کنند وهمانطور که درآخر فرموده اند

بهترین راه مراجعه به یک روان شناس است تا کودک را درمان کند وخب ابزاریک پزشک

برای درمان یک کودک بیش فعال چیست؟واضح است،قرص،دارو،شربت وازاین جورچیزها

ومشخص نیست که آخر کارآیا درمانی دارد یا اینکه دائم این قرصها باید مصرف شود.یکی

از قرصهائی که ایشان جهت کودکان بیش فعال تجویز می کنند ریتالین است مطالب ذیل را

بخوانید تا به عمق فاجعه پی ببرید

نوع مطلب : بیماریها وروش درمان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 26 خرداد 1392 :: نویسنده : محمدرضا نصراللهی

 

 

روزنامه جام جم دوشنبه سی ام اردیبهشت نوددو

قرص ریتالین؛زهر یا پادزهر

بسیارس از مردم بر این باورند هر قرصی که  پزشک تجویز می کند،کم خطر

بوده وعوارض سنگینی برسلامت انسان برجای نمی گذارد،اما تجربه نشان داده

ناآگاهی از مصرف قرص های شیمیائی می تواند خطرات متعددی برای سلامت

انسان به همرا داشته باشد.

یکی ازقرصهای شیمیایی که بسیاری از مصرف کنندگان گمان می کنند تهدیدی

برای سلامتشان به شمار نمی آید،قرص ریتالیـن است؛ در حالی که  افراط  در

مصرف این قرص یا مصرف خودسرانه آن می تواند مجموعه ای از بیماریهای

مختلف را برای مصرف کننده به همراه بیاورد.

این قرص همان متیل فنیدات از مشتقات گروه آمفتامین ها است که با نام تجاری

ریتالین درداروخانه ها پیدا می شود.

البته این قرص به عنوان یک ماده شیمیایی درمانگر در بیماریهای بیش فعالی

در کودکان،افسردگی وخواب آلودگی در بزرگسالان استفاده می شود، اما گاه

دیده شده است برخی از دانشجویان ودانش آموزان از ریتالین برای بیدارماندن

شبانه استفاده می کنند.شاید در کوتاه مدت این قرص بتواند تا حدودی از خواب

شبانه انسان بکاهد وبر هوشیاری فرد،تاثیر مثبت بگذارد اما دربلند مدت استفاده

از این قرص به شکل اعتیاد در می آید  و مجموعه ای از بیماریها را به سمت

انسان سرازیر می کند.

مثلا دیده شده است افراد پس از مصرف طولانی این قرص دچارحالت تهوع و

سردرد شدید شده اند وحتی ریتالین می تواند فشارخون را به طور غیرطبیعی

افزایش دهد وضربان قلب را هم نامنظم کند.

حساسیت های پوستی ومشکلات گوارشی بخش دیگری از عوارض مصرف

این قرص به حساب می آید.علاوه برآن،تاثیرات روانی ریتالین هم دست کمی

از تاثیرات جسمی آن ندارد  و افسردگی وحتی گاه روان پریشی هم از دیگر

تاثیرات روانی این ماده شیمیایی است.

اما مصرف زیاد ازحد ریتالین در یک بازه طولانی مدت،خطرات به مراتب

شدیدتری به همراه دارد.

لرزش عضلات،تشنج ومشکلات تنفسی،محصول استفاده افراطی از این قرص

است وهمچنین اعتیاد شدید به ریتالین، عوارض روحی دیگری همچون توهم

واختلال درتصمیم گیری را نیز به دنبال خواهد داشت.حتی در مواردی نیز

مصرف بیش از حد این دارو به مرگ مصرف کننده منجر شده است.

با وجود تمام مشکلاتی که به آن اشاره کردیم،هنوزهم برخی مصرف کنندگان

ریتالین اعتقاد دارند این ماده شیمیایی می تواند  قدرت حافظه را افزایش دهد

درحالی که تحقیقات علمی نشان داده است هیچ دارویی برای تقویت حافظه

وجود ندارد و حافظه انسان فقط بر اثرتمرین های ذهنی،قوی ترازگذشته

می شود وهیچ ماده  شیمیایی نمی تواند یک  شبه به حافظه انسان نیروی

مضاعف ببخشد

در موارد حاد مصرف این دارو دیده شده است که معتادان به ریتالین

نمی توانند بدون خوردن روزی چند عدد از این قرص شیمیایی درس

بخوانند یا حتی به فعالیت های معمولی وروزانه خود ادامه دهند.

خطراعتیاد به مخدرهای سنگین تر مثل شیشه  واکستازی  نیز برحجم

خطرات بالقوه این قرص اضافه کرده وبه همین دلیل است که متخصصان

علوم پزشکی تاکید می کنند   بدون تجویز پزشک، باید منتظر هر گونه

عواقب جبران ناپذیر قرص های ریتالین برجسم وروان مصرف کننده ها

باشیم

 

روزنامه ایران دوازدهم خرداد نودودو

ریتالن، بدون نسخه ممنوع

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته که در دسترس بودن داروهای

درمان اعتیاد موضوع اختلاف نظری است که بین کارشناسان  نظام سلامت

وبرخی کلینیک داران درمان اعتیاد وجود دارد، اما فروش ریتالن درداروخانه

ها باید ممنوع شود.

محمد باقرصابری زفرقندی درباره دردسترس بودن داروهای درمان اعتیاد

مانند ریتالین درجامعه تاکید کرده که معتقدیم یکی ازابزارهای پیشگیری از

سوءمصرف مواد مخدرپیشگیری محیطی است ونباید این داروها به راحتی

در اختیار مردم قرارگیرد.وی گفته که اساس اصلی پیشگیری محیطی

مقابله با شبکه های توزیع مواد مخدر است واین که این مواد به راحتی

در دسترس مردم نباشند.

 

 

همانطور که ملاحظه فرمودید ریتالین جزء داروهای ترک اعتیاد قرار

دارد،البته اول به کودک بیش فعال ریتالین می دهند وبعد ازمدتی  به

فکر ترک آن باز هم از طریق خودش می گردند.

اما طب سنتی در مورد بیش فعالی چه عقیده ای دارد؛کلا"طب سنتی

بیماریها را براساس مزاج وسوءمزاج بررسی می کند وغلبه یکی از

مزاجها را عامل بیماری می داند.درمورد بیش فعالی اگر به این کودکان

دقت کنید اکثرا" گرمای وجودی زیادی دارند وبه قول معروف آتشی

مزاج هستند بنابراین دراین کودکان غلبه صفرا باعث بیش فعالی می شود

که راه درمان آن نیزبه تعادل کشیدن صفرا وخاموش کردن آتش آن است

در این زمینه به کتاب شناخت طبایع دکتر ابوالحبیب مراجعه می کنیم و

راه درمان آن را بررسی می کنیم.

 

همانطور که می دانیم پرکاری وفعالیت مربوط به گرمی مزاج است

همچنین خشکی مزاج فعالیت افراد را بیشتروتری مزاج انسان را

تنبل تر می کند لذا با توجه به مطالب فوق طبع صفرا که هم گرمی

دارد وهم خشکی باعث بیش فعالی زیاد وطبع بلغم که سردی وتری

دارد درنقطه مقابل آن است وباعث تنبلی وکسالت فرد می شود،لذا

درمجموع از نظرفعالیت وپرکارینوع مطلب : بیماریها وروش درمان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 26 خرداد 1392 :: نویسنده : محمدرضا نصراللهی

کاری فیزیکی صفرا،سودا،دم وبلغم به

تربیت بیشترین فعالیت وکمترین فعالیت رادارند.

پس دوعامل مهم گرمی وخشکی را مسئول درازدیاد افراطی فعالیت

افراد خصوصا" کودکان درنظربگیرید زیرا بیش فعالی ظاهرا" بیماری

شایع وبی درمانی است که درکلینیک برای آن قرص ریتالین تجویز

می کنند ولی در طب سنتی عامل طبعی مهم ایجاد بیش فعالی درمرحله

نخست صفرا وسپس سودا می باشد ولذا با توجه به این مقایسات طبعی

می توان کودکان بیش فعال خودرا به بهترین نحودرمان نمود،درصورتی

که بیش فعالی آنان رادرمان نکنید دیریا زود آسیب های زیادی را به

فرزندان شما وارد می کند از جمله تاری دید،ریزش موها،طاسی سر

لاغری،یبوست،عصبانیت ودعواهای فیزیکی،پرخاشگری واختلال افسردگی

و....

اگرچه عامل اصلی ایجاد بیش فعالی خشکی مزاج کودکان شماست ولی

با این وجود علی الظاهر مزایایی دارد که تصمیم به شروع درمان توسط

والدین رابه تاخیر می اندازد،مثلا" کودکان بیش فعال اکثرا" با هوش تر

از هم سن وسالهای خویش می باشند،کلامشان بزرگسالانه است،شیرین

کاریهای بسیاری می کنند وبه اصطلاح دل می برند.برخی ازوالدین

ناآگاه به تیزهوشی فرزندشان دل بسته ولی از بقیه عوارض بیش فعالی

فرزند مزبوربی خبرند،صرف اینکه فرزند شما حرفهای قلمبه بزند یا

به جای آرامش شلوغ کاری بنماید وموجبات تفریح وانبساط خاطر شما

واطرافیان را فراهم آورد نبایستی شما را قانع نموده وازپیگیری درمان

چنین کودکان مریضی بازدارد.

بسیاری از کودکان وجوانان آنتی سوشیال(ضد اجتماعی) از میان همین

کودکان بیرون می آیند ومتاسفانه پدر ومادران بیچاره خبراز این ندارند

که فرزند شیرین کارامروزیشان خدای ناکرده فردا دچارمسائل

اخلاقی بد مثل کشیدن سیگار،شیشه،تریاک و...شود،یا مشاغل

ضداجتماعی مثل دزدی، کیف قاپی و....پیدا کند،یا درمقابل پدر ومادر

قد علم کردو وآنانرا به باد کتک واستهزا بگیرد.

البته عده معدودی از کودکان تیزهوشی وجود دارند که نظر کرده

خدا هستند ودر همان سنین کودکی از تیزهوشی وفراست خویش

استفاده کرده قرآن حفظ می کنند،شاگرد اول مدرسه می شوند،اختراع

می کنند وکارهائی نظیرآن که مسئله آنها فرق می کند ولی در مجموع

اکثرتیز هوشان جامعه نیاز به بررسی ودرمان طب سنتی دارند تا به

راه راست وبهینه هدایت ورهبری شوند،در غیر اینصورت پدیده بیش

فعالی درمجموع دو گونه عوارض دارد؛1-عوارض روحی 

2-عوارض جسمی که هردوی این پیامدها می تواند خطرناک بوده

باشد در حالی که باپرهیزات صفرا وتمهیدات مربوط به خلط صفرا

به راحتی می توان با آن مقابله نمود وبدین وسیله جان عزیزانمان

را ازخطرات عدیده روحی وجسمی مذکور نجات داده باشیم،انشاالله

بعد از خلط صفرا،خلط سودا نیز به دلیل دارا بودن خشکی مزاج

می تواند حالت بیش فعالی ایجاد کند که با تشخیص به موقع آن می-

توانید با تمهیدات ضد سودا آن را نیز به راحتی درمان کنید.یادآوری

می شود حجامت ماهی یکبار برای کلیه کودکان بیش فعال درمان

بسیار مناسبی است که نیاز آنان را به خوردن دارو کمتر می نماید

ضمن اینکه حجامت به تنهائی عاملی مناسب است که نیازآنان به

خوردن دارو راکمتر می نماید،کارکرد غددی بدن را تنظیم نموده

اشتها را تعدیل وبالندگی رشد فرزندان شما را باعث می شود.

درمیان خوراکی های مختلف جهت درمان بیش فعالی کودکان

عزیزتان می توانید از سرکه انگبین استفاده کنید زیرا پاتولوژی

پیدایش بیش فعالی اخلاط صفرا وسودا هستند وسرکه انگبین نیز

نوشداروی هردو خلط است،کافیست کمی سرکه آن رابیشتربریزید

آنقدر فرزندتان آرام می شود که دلتان به حالش بسوزد.

به نظر شما این اقدامات ساده راحت تراز تجویزچندین سال قرص

ریتالن بلغم سازنیست؟

سرکه انگبین علاوه بردرمان بیش فعالی یک دنیا خاصیت دارد اگرچه

مصرف آن نیز قوانینی دارد وآن این است که در روزهای اول مقدار

سرکه آن بایستی یک قاشق غذا خوری بوده باشد ولی پس ازگذشت

چندین روز که نتایج  درمانی گرفته  شد کم کم بایستی مقدارسرکه آن

را کم کنید تا به حجم یک قاشق چای خوری سر خالی برسد.

 

بنابراین جهت درمان بیش فعالی

1-اول مزاج  کودک رابشناسیم، اگر صفرا بود خوراکهای مفید ومضر صفرا

واگرسودا بود خوراکهای مفید ومضر سودا رعایت شود.(به قسمت ،اول مزاج

خود رابشناس مراجعه کنید)

2-ازشش نوع کـم خونی کـم خونی فقرآهن وکم خونی مزاجـی دو نوع مهم

واصلی وبیشترین نوع کم خونی هستند،دربیش فعالان ودرکسانی که کم خونی

مزاجی  دارند به ترتیب صفرا،سودا،بلغم ودم کم خون هستند که بیش فعالان

همانـطور که گفتـه شد صفراوی وسوداوی هستند، بنابراین با اصلاح مزاج

کم خونی این کودکان هم درمان می شود.

3-غلظت خون یکی از مشکلات افراد صفراوی وبعد سوداویست،جهت

کـاهش غلظت خون این افراد که بیش فعالان هم جزآنها می باشنـد از

جوشانده یک قاشق مربا خوری سماق نکوبیده به همراه پنج عدد عناب

 با یک ونیم لیوان آب یک بار در روز استفاده شود.

4-همانطور که دکترابوالحبیب گفته اند سرکه انگبین یکی از داروهای

اصلاح مزاج برای بیش فعالان است، دستورسرکه انگبین؛یک لیوان

آب ولرم به همرا یک قاشق غذا خوری عسل به همراه یک قاشق غذا

خوری سرکه طبیعی ازهر نوع که باشد فقط طبیعی باشد.

طعم این نوشیدنی در ابتدا باید به ترشی بزند وبعد به آرامی سرکه

آن را کم کنید تا به اندازه یک قاشق چای خوری برسد.

5- درطب سنتی اصلی وجود دارد به نام(عادت طبیعت ثانویه است)

بنابراین عادت را نمی توان یک شبه وسریع ترک کرد،پس به آرامی

وبا حوصله رفتار کنید وخوراکهای کودک را اصلاح کنیدنوع مطلب : بیماریها وروش درمان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 13 بهمن 1391 :: نویسنده : محمدرضا نصراللهی

 

نفخ معده یعنی بادکردن شکم یا معده دراثرافزایش گازهای معده،نفخ معده در واقع خود بیماری

نیست بلکه نشانه ای از بیماریهای مختلف دریک فرد می باشد.

علت نفخ معده چند مورد می باشد که عبارتند از؛

1-عفونت معده که در مراحل اولیه باعث نفخ معده وبادکردن شکم ودرمراحل پیشرفته باعث

درد معده وسوزش آن می شود.

2-یبـوست،یبـوست مادر همـه  بیماریهاست  وخـود می تواند مشکلات بسیاری را برای شخص

ایجاد کند.عدم دفع مواد زائد بدن وباقی ماندن آن درروده باعث ایجاد گـاز ونفخ درمعده میشود.

3-ضعف معده،دیرهضم شدن غذا درمعده وباقی ماندن غذاهای خوب هضم نشده درمعده باعث

نفخ معده می شود که ضعف معده هم خود علتهای دیگرازجمله مصرف دخانیات،یبوست،خوردن

مایعات همراه غذا و....دارد.

4-خـوردن مایعات همراه غذا؛هضم غذا درمعده بـه گرمای خاصی نیازمند است،درصورتی که

شما درهنگام صرف غذا مایعات مصرف کنید،این عمل باعث سردی معده وعدم هضم کامل غذا

می شود وباعث نفخ معده می شود.از دیدگاه طب سنتی بهترین زمان مصرف آب نیم ساعت قبل

و5/2 ساعت بعد ازصرف غذاست.(نوشابه به هیچ عنوان جزِنوشیدنیهای مفید نیست وجزضررو

زیان هیچ چیزدیگری ندارد.برای آگاهی از مضرات نوشابه به بخش خوراکهای مضر مراجعه

کنید)

5-صحبت کردن هنگام غذا وتند غذاخوردن دوعادت بدی است که باعث وارد شدن هوا به معده

ونفخ معده می گردد.

6-مصرف دخانیات،مواد مخدر،الکل،قلیان وتمامی این موارد باعث ضعف معده،سوءهاضمه و

نفخ معده می گردد.

7-جویدن آدامس،باعث واردشدن هوا به معده ونفخ معده می گردد.

8-مصرف بعضی از داروها می تواند باعث نفخ معده گردد.

9-خوردن خوراکهای خام با پخته یکی از علتهای نفخ معده است،مصرف ماست یا سالاد همراه

با غذا در کسانی که نفخ معده دارند توصیه نمی شود.

10-عدم استفاده از غذاهای فیبردارمثل حبوبات وسبزیجات باعث یبوست ودرنتیجه نفخ معده

می شود.البتـه کسانی که نفخ شدید دارند بهتر است ازمصرف سبزیجات وحبـوبات جلوگیری

کرده ودر صورت داشتن یبوست،یبوست خود را از راه های دیگر درمان نمایند.

 

ودرپایان باید گفت که متاسفانه متولیان سیما که یک رسانه فراگیروفرهنگ سازاست نمی دانند

ونمی تواننـد که درسریالها وفیلمهای خود عملکـرد درست غذا خوردن را به نمایش بگذارند،در

اکثر این سریالها وفیلمها شما در هنگام غذا خوردن خانواده ای را می بینید که در حال صحبت

کردن هستند وبیشتر ازغذا خوردن حرف می زنند،نوشابه می خورند،آبی که درآن تکه های یخ

قرار دارد مصرف می کنند وبـه صورت هم نگـاه می کنند بدون آن که غذا را با نام ویاد خدا و

سپاس خداوند شروع کنند وپایان دهند

 

نوع مطلب : مقدمه، بیماریها وروش درمان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 

رسول گرامی اسلام(ص) می فرمایند؛چهارچیز را ناخوشایند مدارید که برای چهارچیز

خوب است؛1-زکام زیرا مایه ایمنی ازجذام است. 2-کورک،مایه ایمنی ازپیسی است.

3-چشم درد مایه ایمنی از کوری است. 4-سرفه مایه ایمنی از فلج شدن است.

با توجه به این حدیث گوهرباروبا توجه به اینکه درهنگام سرما خوردگی آب ریزش

بینی بوجود می آید وبا دانستن این مطلب که مغز انسان هم مثل تمام اندامها پی از

کارکرد دارای پس مانده های گوارشی است که آنها هم باید دفع شوند،می توان نتیجه

گرفت که سرماخوردگی نه تنها بیماری نیست بلکه یک نیاز است که حداقل دوبار در

سال باید اتفاق بیفتد.

(البته برای عده ای از افرادمثل کودکان وپیران ویا کسانی که دارای ضعف سیستم ایمنی هستند یا بیماریهای دیگرضرورتی ندارد)

از بین رفتن درد،میگرن واورام سروباز شدن بینی،پیشگیری ویا حتی درمان بیماریهای

مختلف پوستی نزله ای مثل برص،خارج شدن ترشحات نابجا ازسرومغزمستقیما وبدون

واسطه ازطریق سوراخهای بینی فقط تعدادی ازفواید زکام یا آب ریزش ازبینی است.

واز فواید عطسه،بهبودی وسلامتی کل بدن،تخلیه کل امراض ازسراسربدن،ودرامان بودن

ازمرگ ناگهانی تا سه روز بعد ازعطسه فقط تعدادی از فواید عطسه می باشد.

بنابراین آیا بهتر نیست به غربیها بگوئیم ما دوست داریم سرما بخوریم وواکسنهای شما

با عوارضش ارزانی خودتان

نوع مطلب : بیماریها وروش درمان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 6 مهر 1391 :: نویسنده : محمدرضا نصراللهی

 

غده پروستات عضوی سفت وگرد به اندازه یک گردوست.پروستات در زیرمثانه ومجرائی که ادرار بوسیله آن از مثانه خارج می شود،قرار دارد  ومستقیما جلوی راست روده قرارگرفته است.ترشحات پروستات به مایع منی اضافه می شود. این مایع محتوی اسپرم است،عمل آن آماده کردن محیط مجرا جهت خروج منی می باشد. اختلالات پروستات بیشتردر مردان بالای سی سال دیده می شود.

 

علل پروستات

بیشتر مردان بالای 50 سال به درجاتی ازبزرگی پروستات دچار می شوند.این مسئله به عنوان قسمتی از فرایند پیری محسوب می شود.التهاب غده پروستات گاهی در نتیجه عفونت رخ می دهد وداشتن شریکهای جنسی متعدد یکی از عوامل خطرزا می باشد.

التهاب بدو صورت حاد یا مزمن اتفاق می افتد.التهاب حاد پروستات

زیاد شایع نیست وعلائم به صورت ناگهانی وشدید ظاهر می شود و

با درمان سریع بهبود می یابد. درمقایسه التهاب مزمن پروستات علائم

خفیف وطولانی مدت ایجاد می کند ودرمان آن مشکل است.التهاب در

مردان30 تا50 ساله فعال ازنظر جنسی بصورت شایع دیده می شود.

بااینحال درهر دو حالت درنتیجه عفونت باکتریال رُخ می دهد،عفونت

از مجاری ادراری به غده پروستات گسترش پیدا می کند .

از نظرطب سنتی تورم خوش خیم پروستات نوعی هجوم خلط صفرا در

حضور سردی سودا یا بلغم به بدن یا به نواحی اطراف آن می باشد.یعنی

بزرگی پروستات بیشتردر سوداوی مزاجها وبلغمی مزاجها دیده می شود

البته ابتدا هجوم خلط صفرا آتش آن را روشن می کند(بحران صفراوی)

وبعد اخلاط دیگر ادامه آن را پی می گیرند.

بیشتر خلط سودا باعث بزرگی پروستات می شود وهم پروستات بزرگ

باعث افزایش خلط سودا در خون می شود.

 

علائم التهاب پروستات

تب ولرز،درد قاعده آلت،کمردرد،درد همراه با حرکات روده،تکرر

فوریت ودرد هنگام ادرار،قطره قطره آمدن ادرار،احساس عدم تخلیه

کامل ادرار.

 

علائم ثانویه وبیماریهای همراه با خرابی پروستات

افتادگی مثانه،سنگ کلیه،کیست کلیه،سینوزیت وسردردهای ناشی از

آن،طاسی سر،ریزش موی سر،وجود جای مهردر پیشانی،سیاهی

پوست صورت خصوصاپوست پیشانی واطراف چشمها،لیفوز یاقوز

مختصرتا شدید در ناحیه پشت بیمار،بزرگی سایز شکم،پادرد،زانودرد

پاشنه درد،درد سیاتیک،خراب شدن ناخن پاها،اسپاسم ساق پاها،واریس

واریکوسل(تورم عروق وریدی بیضه)،سابقه وازکتومی،ناتوانی جنسی

وزود انزالی،پر خوری وپر اشتهائی،چاقی،لاغری،کبد چرب،کولیت

ونفخ شدید شکم،یبوست،ریفلاکس گوارشی وترش کردن دهان،کیست

پیلونیدال که دراطراف مقعد می روید،ضعف دید،خواب آلودگی و

کسالت،افزایش نسبی کلسترول خون،افزایش نسبی کراتینین واوره و

اسید اوریک خون،افزایش فشار خون،افزایش غلظت خون.

 

 

درمان ونگهداری از خرابی پروستات

قبلا ازهرچیزتشخیص مزاج غالب بیمار وکنترل سرکشی آن با داروهای

مخصوص اعتدال مزاج ورعایت خوراکهای مفید ومضر،فصد خون،

نشستن در لگن آب گرم حداقل سی شب متوالی هر بار بیست دقیقه،حجا-

مت زیر شکم،کمر وساق پاها به طوردوره ای،بادکش 5 دقیقه ای زیر شکم به صورت طولانی مدت،استفاده موضعی از پتوی برقی در زیر

شکم،خوردن سیاهدانه وعسل،گزنه،تخم کدو،افتیمون و....ودر مراحل خیلی پیشرفته وعلامت دار شدید بیماری فقط جراحی.

گروه های خونی مستعد پروستات عبارتند از؛

a-,o-,b-,ab-,a+,b+,ab+

ضماد مناسب در حالت حمله حاد انسدادی ادراری پروستات عبارت

است ازمالیـدن پوره یک عدد پیـازی که کمی به آن نمک ودارچـین

پاشیده اید بمدت 30 دقیقه زیرشکم توام با بستن این ضما د با مشمع

وسپس شستن آن با آب ولرم.

 

                              نوع مطلب : بیماریها وروش درمان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو